© ROHA

De ROHA

in 2021

Een overzicht van onze cijfers eind 2021:

873.338

Amsterdammers

398.238

onder de ROHA-praktijkpopulatie

19

ROHA-medewerkers

3 teams, 4 coördinatoren zorgprogramma’s, 3 wijkgroepcoördinatoren, 3 projectleiders digitalisering en innovatie, 1 financieel controller, 3 secretariaatsmedewerkers, 3 managers, 1 medisch directeur en1 algemeen directeur

138

aangesloten huisartsenpraktijken met een ketenzorgcontract

215+

aangesloten huisartsen

8

ROHA-kaderartsen

12

medisch specialisten

8

podotherapeuten

12

LoRNA fysiotherapeuten

2

fundus leveranciers

130+

POH’ers

43

diëtisten praktijken

Er werd goed gestemd voor de statutenwijziging voorafgaand aan uitgestelde ALV van december naar 27 januari

De ALV is hét moment waarop de leden hun stem kunnen laten horen. De bijeenkomsten worden helaas nooit erg goed bezocht. Toch moesten we een statutenwijziging voorleggen aan de leden. Hiervoor was een quorum nodig waarbij 2/3 van de leden hun stem uitgebracht moest hebben en nog eens 2/3 daarvan vóór de statutenwijziging moest zijn. De noodwet stond ons gelukkig toe om dit online te regelen. Zo konden leden al vanaf een week voor de vergadering digitaal hun stem uitbrengen over de statutenwijziging. Uiteindelijk hebben 115 van de 170 leden hun stem uitgebracht waarbij er drie tegen en 112 leden voor de wijziging stemden.

De belangrijkste wijzigingen in de statuten zijn:

  1. Toevoeging van het buitengewoon lidmaatschap voor hidha’s en vaste waarnemers, met spreekrecht, zonder stemrecht. Hidha’s en vaste waarnemers kunnen nu op voordracht van hun praktijkhouder lid worden. Dit geldt ook voor hidha’s en vaste waarnemers van huisartsenorganisaties waar er geen huisarts praktijkhouder is.
  2. Buitengewone leden kunnen ook toetreden tot het bestuur.
  3.  Elektronisch vergaderen en stemmen in de ALV is met deze statuten ook mogelijk.

Door de ROHA-raad worden de leden via de wijkgroepen  betrokken bij de ontwikkelingen binnen de ROHA en de stad

© ROHA

De coöperatie weet steeds meer leden aan zich te binden, maar nog niet alle huisartsen met een ketenzorgcontract zijn lid

170

coöperatieleden(27-01-2022)

5

bestuursleden

1

bestuurswissel: Joep Schats volgde Heleen Busser op