© ROHA

Toekomstbestendige Huisartsenzorg

in 2021

Praktijken kozen de ondersteuning die hen het meeste hielp meer tijd voor de patiënt te maken.

Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ) is ontstaan vanuit de doelstellingen van de groeiruimte in het hoofdlijnenakkoord. Uitgangspunt van het programma is om meer tijd voor de patiënt te creëren. Dit willen we bereiken door huisartsen zowel financieel (vanuit Zilveren Kruis) als praktisch (vanuit de ROHA) te ondersteunen. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om de zorg voor hun patiënten en hun praktijkvoering, nu én in de toekomst, stevig neer te zetten. Het programma loopt ook nog in 2022.

Onze ondersteuning helpt praktijken om de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) van het door hen gekozen onderwerp te behalen. Daarvoor bieden we verschillende scholingen aan, voeren we adviesgesprekken, en bieden praktische ondersteuning in de praktijk.

1. Zorg op afstand

Praktijken konden kiezen uit een beeldbeltraject of de implementatie van cBoards Ouderen

De KPI’s voor dit onderwerp waren:

 • De praktijk vermeldt op haar website dat een beeldbelconsult mogelijk is i.p.v. een fysiek consult
 • De praktijk geeft aan hoe beeldbellen in de bedrijfsvoering structureel als optie wordt aangeboden
 • Huisartsen en POH nemen deel aan cBoards

We ondersteunden met het implementeren en in gebruik nemen van videoconsulten en cBoards Ouderen

35 praktijken wilden videoconsulten aan hun patiënten aanbieden en gaven zich op voor het beeldbeltraject. We doorliepen een digitaal intakegesprek én een praktijkbezoek. We adviseerden welke applicatie het beste is voor de praktijk en installeerden deze tijdens het praktijkbezoek. Door ons fysieke bezoek maken  praktijken tijd vrij en voelen zich écht geholpen. Opvallende uitkomst is dat praktijken concludeerden dat nagenoeg alle consulten geschikt zijn voor beeldbellen, tenzijn fysiek onderzoek nodig is.

20 praktijken startten met cBoards Ouderenzorg. We hielpen de praktijken dit op te zetten samen met hun wijkgroep en samenwerkingspartners in de wijk. We ondersteunden bij de inrichting van ten minste 5 boards per praktijk zodat ze een vliegende start hadden.

© ROHA

2 & 3. Anders organiseren van de huisartsenzorg én Efficiëntere praktijkvoering

Omdat de onderwerpen 'Efficiëntere praktijkvoering' en 'Anders organiseren van de huisartsenzorg' dicht bij elkaar lagen hebben we ervoor gekozen deze onderwerpen samen te nemen.

Bij deze onderwerpen werd met de praktijk gekeken waar zij op dat moment het meeste winst konden behalen

De KPI’s voor ‘Anders organiseren van de huisartsenzorg’ waren:

 • De praktijk heeft een visie/plan. Veranderingen zijn binnen het huidige budget uitgevoerd
 • Er is taakdelegatie naar andere medewerkers
 • De praktijk kan meer tijd vrijmaken voor complexere patiënten

De KPI voor ‘Efficiëntere praktijkvoering’ was:

 • Verbeterplan is uitgevoerd

Praktijken wisten vaak wel wát ze wilden verbeteren in hun praktijk, maar soms niet goed hoe te beginnen. Daarom hebben we alle praktijken die voor een van deze twee onderwerpen kozen een praktijkscan aangeboden. Uit deze scan kwamen de belangrijkste behoeftes en aandachtspunten van de praktijk naar voren. Vanuit daar kon de praktijk kiezen voor een lean-scholing of een eigen praktijkplan gericht op de verbetering die de praktijk beoogde.

© ROHA

4. Positieve gezondheid/persoonsgerichte zorg implementeren

Om een rustiger gesprek en meer tijd voor de patiënt te creëren, konden praktijken een scholing kiezen die het beste aansloot bij hun patiënten en praktijkmedewerkers.

De KPI’s voor dit onderwerp waren:

 • Plan persoonsgericht werken is in de praktijk uitgevoerd
 • De praktijk neemt deel aan een huisartsenwijkgroep waarin ook structureel overleg met maatschappelijk werk, OKT en een welzijnscoach plaatsvindt
 • De praktijk werkt via wijkgerichte overleggen mee aan de implementatie van het programma Vitaal en Gezond
 • De medewerkers van de praktijk hebben een training persoonsgericht werken gevolgd

De praktijken werden geholpen bij het formuleren van een plan om positieve gezondheid/persoonsgerichte zorg structureel in te bedden in de praktijk. Daarnaast konden praktijken kiezen uit drie verschillende scholingen voor zowel de huisartsen als de praktijkondersteuners en -assistenten.

© ROHA