© ROHA

Zorgprogramma's

in 2021

Benchmarks van de zorgprogramma's waren door corona opnieuw lager dan gewenst. We hopen in de cijfers van 2022 en 2023 weer een stijgende lijn te zien.

Ten opzichte van 2020 is er in de cijfers van de zorgprogramma’s weinig veranderd. Ook dit jaar zijn ze teruggelopen. De coronapandemie heeft hier zeker een rol ingespeeld. Daarnaast zijn we, na goedkeuring door het bestuur en de ALV, gestopt met de financiële inhouding bij het niet behalen van de benchmarks. Misschien voelden daardoor niet alle praktijken de noodzaak hun uiterste best te doen om de benchmarks te halen.

We zagen in 2020 al dat vooral de controles terugliepen waarvoor een fysiek consult gebruikelijk was. Daarom hebben we dit jaar de praktijken die het meest achterliepen zoveel mogelijk geholpen. Ook ontlastten we praktijken op organisatorisch vlak, bijvoorbeeld door de uitbesteding van de spirometrie. We hopen in de cijfers van 2022 en 2023 weer een stijging van het aantal controles te zien.
© ROHA / CHAGZ

Alle ROHA-praktijken met een ketenzorgcontract doen mee met het DM zorgprogramma

138

van de 138 praktijken doen DM

© ROHA

Iets meer dan de helft van de ROHA-praktijken neemt deel aan het astma/COPD programma.

74

van de 138 praktijken doen COPD

47

van de 138 praktijken doen astma erbij

21

praktijken besteden spirometrie uit volgens contract

© ROHA

127

van de 138 praktijken doen CVRM


Door het gebruik van cBoards kunnen praktijken goed samenwerken rondom een kwetsbare oudere

Bij een kwetsbare oudere is nauwe samenwerking met andere zorgverleners en mantelzorgers vaak noodzakelijk. Maar elkaar op de hoogte houden van het welzijn van de kwetsbare ouderen is makkelijker gezegd dan gedaan. Via cBoards Ouderenzorg kunnen zorgverleners taken verdelen en zien ze de ontwikkelingen rondom de patiënt. Natuurlijk worden patiënten om toestemming gevraagd om dit te doen. Ook praten ze mee over welke zorg ze in de laatste levensfase ontvangen.

Vanuit het programma Toekomstbestendige huisartsenzorg ondersteunden we praktijken en wijkgroepen bij het in gebruik nemen van cBoards.


© ROHA

Bijna de helft van de praktijken doet mee aan het programma Beter Oud in Amsterdam

57

van de 138 praktijken doen mee aan Beter Oud in Amsterdam